blog

śnieg

17

Śnieg, Julian Fałat, 1907, Muzeum Narodowe w Poznaniu 

3

19

20

21

22

18

11

2

12

13

15

16

komentarz