regulamin

1. La Dolce Wedding zastrzega sobie prawo do powielania oraz rozpowszechniania wzorów zaproszeń, których jest autorem, także tych, powstałych na indywidualne zamówienie. Na Państwa życzenie możemy zmienić dane osobowe oraz informacje dotyczące Waszego ślubu i wesela, w celu umieszczenia realizacji na stronie i zachowania Państwa prywatności.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności logistyczno-ekonomicznych (np. brak konkretnego wzoru papieru u danego dostawcy),  wpływających na opóźnienie danej realizacji, La Dolce Wedding zastrzega sobie prawo do zaproponowania alternatywy i wprowadzenia zmian w projekcie po uprzedniej konsultacji z klientem.

3.  Za teksty umieszczane na zaproszeniach oraz ich poprawność odpowiada zamawiający

a)  Zamawiający ustala treść zaproszenia

b) Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania listy nazwisk – także ich odmiany, jeśli istnieje taka potrzeba

c) La Dolce Wedding nie ingeruje w nadesłane teksty

4. Przed oddaniem projektu do druku, zamawiający proszony jest o dokładne sprawdzenie poprawności treści (w tym danych oraz nazwisk) umieszczonych na zaproszeniach.

Projekt w formacie pdf wysyłamy pocztą email – po otrzymaniu wiadomości od Państwa z treścią “AKCEPTACJA DO DRUKU”, przystępujemy do drukowania projektu.

5. Błędy zauważone po akceptacji nie będą podstawą reklamacji.

6.  Możliwe są minimalne różnice kolorystyczne między projektem widzianym na ekranie monitora – RGB (zależne od indywidualnej jego kalibracji), a wydrukowanym zaproszeniem – CMYK. Różnice te nie podlegają reklamacji.

7. Do realizacji przystępujemy po zaksięgowaniu zaliczki na naszym koncie bankowym.

8. Wysyłki zamówienia dokonujemy po zaksięgowaniu pełnej kwoty na naszym koncie bankowym.